Familieterapi

for kernefamilier og sammenbragte familier

Familieterapi familierådgivning

Hvorfor vælge familieterapi eller familierådgivning

Familieterapi og familierådgivning handler om at (gen)skabe balance, tryghed og kvalitet i ens tætte og vigtigste relationer 

Familieterapi henvender sig både til kernefamilien og til den sammenbragte familie, til enlige forældre med børn og til voksne børn med forældre. Kort sagt henvender familieterapi og familierådgivning sig til alle som ønsker hjælp til udfordringer i deres nære relationer.

Det kan være udfordringer som: 

  • Mistrivsel hos en eller flere i familien
  • Uenighed om børneopdragelse
  • Uenighed om grænsesætning
  • En oplevelse af en dårlig og uhensigtsmæssig kommunikation i familien
  • En oplevelse af vanskeligheder i forbindelse med at etablere sig som sammenbragt familie
  • Forskellige normer og værdier
  • Ubearbejdet, tabuiserede oplevelser og hændelser 
  • En trykket og utryg stemning i hjemmet
  • En konfliktfyldt og højspændt hverdag

Om I er en familie under samme tag, voksne børn med forældre og svigerforældre eller søskende med hver sin partner, så vil alle til tider opleve udfordringer i deres nærmeste og vigtigste relationer.  Men nogle gange kan disse udfordringer tage over og ende med at manifestere sig som usunde mønstre, der skaber en generel negativ stemning og et højt konfliktniveau.

Familieterapi kan medvirke til, at man i familien lærer at håndtere disse mønstre og konflikter på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Det kan blandt andet være ved at sætte fokus på samspillet mellem familiemedlemmerne, ved at hjælpe forældre til i højere grad at tage ansvar for stemningen i hjemmet, at lære de involverede parter at lytte bedre til hinanden og at få sat ord på hinandens oplevelser. 

 

 

Familieterapi for familier med hjemmeboende børn

Er I en familie med hjemmeboende børn, hvor hverdagen af forskellige grunde er gået i hårdknude kan familieterapi være en god hjælp til at komme tilbage til en hverdag i god balance, tryghed og masser af glæde. 

Forældrerollen kan i nogle perioder være en svær og udfordrende opgave. I kan måske opleve, hvordan forskellige faktorer får indflydelse på jeres overskud og overblik i hjemmet, og at I til tider har svært ved at løfte ansvaret for en tryg og god ramme i hjemmet. Det kan være, I føler, at I har svært ved at skabe god og fortrolig kontakt til jeres børn, eller at I på anden vis har vanskeligt ved at forstå deres reaktioner.

I familieterapien vil jeg i samtalerne hjælper jer forældre til at se, lytte, og forstå, hvad det er, jeres børn reagerer på. Jeg vil støtte jer i at finde tilbage til overblikket, så I bedre kan tage ansvar for- og ændre på de dynamikker og mønstre, der er til stede I jeres familie. På den måde, er I selv med til at skabe nye og mere sunde måder at være sammen på, der skaber ro, nærhed og glæde mellem jer og jeres børn.

KLAR TIL EN SNAK?