Parterapi

for samboende par og fraskilte par

Parterapi

Hvorfor vælge parterapi?

  • Vi har svært ved at forstå hinanden eller svært ved at kunne rumme hinandens forskelligheder?
  • Vores kommunikation ender ofte i konflikter, så vi ikke føler os hørt af den anden eller ikke får hørt, hvad det er den anden siger?
  • Du føler, at anset hvad du siger, bliver det misforstået af din partner og du længes efter at føle dig værdsat og elsket. Eller i det mindste bare at blive forstået, på den måde som du mente det.
  • Måske savner du den gnist, energi, glæde og sammenhørighed, som engang var limen i jeres forhold og som du ønsker hjælp til at genfinde.
  • Måske har din partner været dig utro eller du har været din partner utro og hvor I begge kan have brug for hjælp til at finde frem til en tryg og tillidsfuld relation igen. En relation hvor I begge tør stole på hinanden.

Nogle par kommer fordi deres parforhold har udviklet sig i en negativ retning og de har brug for hjælp til at komme tilbage på sporet sammen igen. De oplever, at de gang på gang på meget kort tid ender i voldsomme diskussioner, og sidder fast i de sammen mønstre. De vil typisk gerne have hjælp til at få lyttet bedre til hinanden, til at finde nye måder at håndtere deres uenigheder på og få hjælp til at bryde de negative eller destruktive mønstre de ofte havner i.

Andre par kommer fordi de ser parterapien som den sidste udvej eller det eneste alternativ til at gå fra hinanden. Her kan samtalerne fungere som en afklaringsproces. Måske får du og din partner gennem parterapien øje på hinanden igen og øje på de ting I værdsætter ved hinanden samt øje på, hvad der er årsag til, at I var kommet så lang ud sammen. Eller I bliver afklaret med af afslutte forholdet og får hjælp til at komme videre sammen – hver for sig.

I parterapien arbejder vi med, at få skabt et trygt rum imellem jer, så I kan få talt om de frustrationer, I har i forhold til hinanden og I kan få udfoldet nogle af de ønsker, I har til hinanden. Vi kan arbejde med at få ændret gamle destruktive mønstre, så nye veje og nye mere hensigtsmæssige måder at leve sammen på kan etableres.

Samtaleterapi Fyn

Fraskilte par

Måske har du allerede besluttet, at gå fra din partner og er nervøs for, hvordan jeres samarbejde omkring børnene kommer til at blive. Måske ønsker du hjælp til at få lavet aftaler om, hvem børnene skal bo hos og hvor mange dage ad gangen de skal være hos hvem. Måske kommer I til at bo langt væk fra hinanden og hvor skal børnene så gå i skole eller i institution?

Måske er I allerede skilt og kan ikke tale sammen. Overleveringen af jeres børn foregår gennem institution eller skole og der er ingen tillid til hinanden. Her kan parterapien fungere som et slags ”helle” – et sted hvor I kan bruge mig som konfliktmægler til at få lavet de aftaler omkring jeres børn, som er vigtige for, at jeres samarbejde bliver mindre konfliktfyldt.

At få etableret et godt samarbejde omkring børn som skilsmisseforældre kræver en høj grad af tillid og respekt. Det kan ofte være svært selv at mobilisere, især hvis den ene part ikke ønsker at blive skilt, eller er blevet er meget ramt over måden det er forgået på.

Men én ting er helt sikkert…..jo bedre I kan tale sammen og kan samarbejde omkring jeres børn, desto bedre kommer jeres børn til at trives!

Klar til en snak?